Items

Chính sách bảo mật

Chào mừng đến với MyDukaan. Công ty Growthpond Technologies Private Limited (“chúng tôi”, “chúng ta” hoặc “của chúng tôi”) vận hành trang web MyDukaan.io và ứng dụng di động MyDukaan (sau đây được gọi là “Dịch vụ”). Chính sách Bảo mật của chúng tôi giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin áp dụng cho Dịch vụ của chúng tôi và lựa chọn của bạn về việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Chính sách này mô tả cách MyDukaan thu thập và sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ của MyDukaan.

Chính sách này cũng giải thích các lựa chọn mà bạn có thể thực hiện liên quan đến cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn. Bằng cách sử dụng trang web và/hoặc đăng ký tại mydukaan.io, bạn cho phép chúng tôi liên hệ với bạn qua email hoặc cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn SMS để cung cấp cho bạn dịch vụ của chúng tôi, truyền đạt kiến thức về sản phẩm, cung cấp các ưu đãi khuyến mãi đang diễn ra trên trang web và các ưu đãi được cung cấp bởi các bên thứ ba liên quan, cho những lý do đó, thông tin có thể nhận dạng cá nhân có thể được thu thập.

Bất chấp việc bạn có đăng ký mình dưới DND hoặc DNC hoặc NCPR, bạn vẫn cho phép chúng tôi gọi điện từ Mydukaan cho các mục đích đã nêu trên trong vòng 365 ngày kể từ ngày đăng ký của bạn với chúng tôi.

 

Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân còn sống mà có thể được xác định từ dữ liệu đó. Dữ liệu sử dụng: Dữ liệu sử dụng là dữ liệu thu thập tự động, được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ cơ sở hạ tầng của Dịch vụ chính. Cookie: Cookie là các phần nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).

 

Thu thập thông tin

Thông tin chúng tôi thu thập và cách sử dụng Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau về bạn:

Thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân xác định được có thể được sử dụng để liên hệ hoặc xác định bạn. Thông tin cá nhân xác định có thể bao gồm Địa chỉ Email, Số điện thoại, Tên doanh nghiệp, Họ và Tên, Cookie và Dữ liệu sử dụng.

Dữ liệu sử dụng Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi khi bạn truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn truy cập vào Dịch vụ bằng thiết bị di động (“Dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Protocol Internet của máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của bạn, thời gian dành cho những trang đó, các định danh thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác. Khi bạn truy cập vào Dịch vụ bằng thiết bị di động, Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động của bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của bạn, hệ điều hành di động của bạn, loại trình duyệt Internet di động bạn sử dụng, các định danh thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số quyền để đo lường các số liệu quan trọng trên các ứng dụng và trang web khác.

Thông tin Cookie Chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và lưu giữ một số thông tin. Cookie là các tệp tin chứa một lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trên thiết bị của bạn. Công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng, chẳng hạn như đèn hiệu, thẻ và mã script để thu thập và theo dõi thông tin và cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể chỉ dẫn trình duyệt của bạn từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào một cookie đang được gửi đi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

 

Thu thập dự liệu

Data Growthpond Technologies Private Limited sử dụng dữ liệu đã được thu thập cho các mục đích sau đây: Cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi. Thông báo cho bạn về những thay đổi trong Dịch vụ của chúng tôi. Cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ khi bạn chọn làm như vậy. Cung cấp hỗ trợ khách hàng. Thu thập phân tích hoặc thông tin quan trọng để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ của mình. Theo dõi việc sử dụng của Dịch vụ của chúng tôi. Phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp và tương tự như những gì bạn đã mua hoặc yêu cầu thông tin trừ khi bạn đã từ chối nhận thông tin như vậy.

 

Lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu được giữ lại Tập đoàn Growthpond Technologies Private Limited sẽ chỉ được giữ lại trong thời gian cần thiết cho các mục đích được quy định trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi bắt buộc phải giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ các luật pháp áp dụng), giải quyết tranh chấp và áp dụng các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi. Tập đoàn Growthpond Technologies Private Limited cũng sẽ giữ lại Dữ liệu Vận dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu Vận dụng thông thường được giữ lại trong khoảng thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để củng cố bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi, hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ lại dữ liệu này trong khoảng thời gian lâu hơn.

 

Di chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến và duy trì trên các máy tính nằm ngoài bang, tỉnh, quốc gia hoặc các quốc gia khác không thuộc thẩm quyền của bạn, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác so với quy định của thẩm quyền của bạn. Nếu bạn đang ở ngoài Karnataka, Ấn Độ và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, đến Karnataka, Ấn Độ và tiến hành xử lý dữ liệu tại đó. Sự đồng ý của bạn với Chính sách Bảo mật này cùng với việc gửi thông tin như vậy đại diện cho sự đồng ý của bạn về việc chuyển dữ liệu đó. Growthpond Technologies Private Limited sẽ thực hiện tất cả những biện pháp cần thiết một cách hợp lí để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và theo Chính sách Bảo mật này và không có việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn sang tổ chức hoặc quốc gia nào trừ khi có kiểm soát đủ, bao gồm cả an ninh dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

 

Xóa dữ liệu

Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình bằng cách xóa tài khoản của bạn trong phần Tài khoản. Nếu bạn không thể thực hiện hành động này một mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ support@mydukaan.io.

 

Chia sẻ dư liệu

Nội dung người dùng của mình với Giao dịch kinh doanh Nếu Growthpond Technologies Private Limited tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ thông báo trước khi Dữ liệu Cá nhân của bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của Chính sách Riêng tư khác.

Tiết lộ cho Cơ quan Luật pháp Trong những trường hợp nhất định, Growthpond Technologies Private Limited có thể bắt buộc phải tiết lộ Nội dung của bạn nếu yêu cầu làm như vậy theo luật pháp hoặc để đáp ứng các yêu cầu hợp lệ từ các cơ quan công quyền (ví dụ: một tòa án hoặc một cơ quan chính phủ).

Yêu cầu Pháp lý Growthpond Technologies Private Limited có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong niềm tin tốt là hành động như vậy là cần thiết để: Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý. Bảo vệ và bảo vệ quyền sở hữu của Growthpond Technologies Private Limited. Ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ. Bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc công chúng. Bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý.

 

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu của bạn là quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền thông qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là 100% an toàn. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các biện pháp thương mại chấp nhận được để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của nó. Bạn có quyền khiếu nại đến Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu về việc thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

 

Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân thứ ba để hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi (“Nhà cung cấp Dịch vụ”), cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và bị ràng buộc không được tiết lộ hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích khác.

 

Phân tích dữ liệu

Chúng tôi có thể sử dụng các Nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba để giám sát và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Google Analytics: Google Analytics là một dịch vụ phân tích web do Google cung cấp để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu được thu thập để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu được thu thập để phối hợp và cá nhân hóa quảng cáo trong mạng quảng cáo riêng của mình. Bạn có thể từ chối cho phép hoạt động của bạn trên Dịch vụ trở nên có sẵn cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích duyệt bỏ trí tuệ doanh nghiệp của Google Analytics. Tiện ích này ngăn chặn JavaScript của Google Analytics (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin về hoạt động truy cập với Google Analytics. Để biết thêm thông tin về việc bảo mật quyền riêng tư của Google, vui lòng truy cập trang web Chính sách bảo mật và Điều khoản của Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Quyền riêng tư của trẻ em

MyDukaan không thu thập hoặc yêu cầu thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi và Dịch vụ cùng nội dung của nó không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 18 tuổi mà không có xác nhận đồng ý từ phụ huynh, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó càng sớm càng tốt. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào từ hoặc về một đứa trẻ dưới 18 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email support@mydukaan.io.

 

Lưu giữ người dùng

Trong khoảng thời gian sau khi tài khoản người dùng của bạn bị chấm dứt hoặc vô hiệu hóa, MyDukaan có thể giữ lại thông tin hồ sơ và nội dung người dùng của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý từ quan điểm kinh doanh và cho đến khi chúng tôi có mục đích hợp lệ để làm như vậy. Cụ thể, MyDukaan có thể giữ lại thông tin của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và kiểm toán của mình, cũng như cho mục đích sao lưu và lưu trữ.

 

Văn bản tiết lộ để bao gồm trong Chính sách Quyền riêng tư.

Chúng tôi có thể tiết lộ cho các dịch vụ của bên thứ ba những thông tin cá nhân xác định cụ thể được liệt kê dưới đây: thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, email, số điện thoại di động. thông tin chúng tôi thu thập khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin thiết bị, vị trí và nhà mạng. Thông tin này được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba để chúng tôi có thể: cá nhân hóa ứng dụng cho bạn. thực hiện phân tích hành vi.

 

Bất kỳ cập nhật nào đối với Chính sách bảo mật này chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và/hoặc thông báo nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật “ngày có hiệu lực” ở đầu Chính sách bảo mật này. Hãy xem xét lại Chính sách bảo mật này định kỳ để biết các thay đổi. Các thay đổi trong Chính sách bảo mật này có hiệu lực khi được đăng trên trang này.

Nội dung được dịch bởi chatgpt từ nguồn gốc https://mydukaan.io/privacy

 
 

Đăng ký nền tảng Dukaan với giá ưu đãi

Lựa chọn gói đăng ký / Giá gốc là 2.000.000 VND
Hoạt động kinh doanh của bạn thuộc lĩnh vực nào?
100% secured payments
Home
Bag
Account