Items

Điều khoản dịch vụ

Các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản”) và chính sách bảo mật (có sẵn tại địa chỉ https://mydukaan.io/terms) (“Chính sách Bảo mật”) (cùng gọi là “Hiệp định Người dùng”) tạo thành một hồ sơ điện tử theo Luật Công nghệ thông tin 2000 (“Luật CNTT”) và các quy định đã được sửa đổi liên quan đến hồ sơ điện tử trong các văn bản pháp luật khác nhau, theo thời gian được điều chỉnh. Hiệp định Người dùng này được công bố theo quy định của Quy tắc 3(1) của Nghị định (Hướng dẫn các trung gian Công nghệ thông tin) 2011 yêu cầu công bố các quy tắc và quy định, chính sách bảo mật và điều khoản cho việc truy cập hoặc sử dụng trang web mydukaan.io (bao gồm url duy nhất được tạo cho từng Nhà buôn) (“Trang web”), ứng dụng di động có sẵn trên Play Store và App Store - Dukaan i.e. (“Ứng dụng”) và url duy nhất đã được tạo cho từng Nhà buôn (‘Trang web’, ‘Ứng dụng’ phổ biến được gọi là “Nền tảng”), do Công ty Growthpond Technology Private Limited điều hành, một công ty được thành lập theo luật pháp của Ấn Độ và có trụ sở đăng ký tại D/403, Orchid Enclave, G M Colony, Yadav Nagar, Nahar Amrit Shakti , Powai, Mumbai - 400072, Maharashtra.

 

Tổng quát

Đối với các điều khoản này, ‘Người dùng’ và bất kỳ khi nào ngữ cảnh yêu cầu, ‘Bạn’ (hoặc bất kỳ biến thể nào khác), đều có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức pháp nhân (bao gồm bất kỳ người thừa kế hợp pháp, quản trị viên hoặc người kế vị) đã đồng ý trở thành một người dùng của Nền tảng thông qua việc truy cập hoặc sử dụng Nền tảng. Nếu Bạn chấp nhận các Điều khoản này và sử dụng Dịch vụ (như được xác định dưới đây) hoặc Nền tảng thay mặt cho một công ty, tổ chức, chính phủ hoặc thực thể pháp lý khác, Bạn cam đoan và bảo đảm rằng Bạn được ủy quyền để làm điều này. Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác, “Growthpond Technology Private Limited”, “Chúng tôi”, “chúng ta”, “công ty của chúng tôi” sẽ có nghĩa là Growthpond Technology Private Limited hoặc bất kỳ công ty con nào của nó, hiện tại hoặc trong tương lai. Công ty cho phép các giao dịch trên Nền tảng của mình giữa các nhà hàng/cửa hàng/người bán và người mua, giao dịch trong (a) thực phẩm và đồ uống, (b) cung cấp, hàng tiêu dùng và các sản phẩm tiêu hao khác, và (c) bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào khác (“Dịch vụ Nền tảng”). Người mua (“Người mua”) có thể chọn và đặt hàng (“Đơn hàng”) từ nhiều sản phẩm và dịch vụ được liệt kê và bán bởi các nhà buôn bao gồm nhưng không giới hạn ở những nhà hàng, quán ăn, cửa hàng tạp hóa, nhà cung cấp dịch vụ khác (“Người bán”), trên Nền tảng. Những Điều khoản này chứa các quy định, quy tắc, chính sách, điều khoản áp dụng đối với bất kỳ cá nhân nào có thể truy cập hoặc sử dụng Nền tảng, theo sự sửa đổi và cập nhật từ thời gian này sang thời gian khác. Việc sử dụng Nền tảng và Dịch vụ được cung cấp tuân thủ các quy định, quy tắc, chính sách, thông báo, điều khoản và điều kiện được đưa ra hoặc được bao gồm qua tham chiếu trong những Điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ những Điều khoản này trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên Nền tảng hoặc liệt kê bất kỳ mục nào, truy cập vào bất kỳ vật liệu, thông tin hoặc Dịch vụ nào, đăng thông tin nào trên Nền tảng. Là Người dùng, Thỏa thuận Người dùng sẽ có hiệu lực và ràng buộc sau ‘sự chấp thuận’ của bạn. ‘Sự chấp thuận’ sẽ có nghĩa là hành động xác nhận của Bạn khi nhập thông tin theo yêu cầu trên trang đăng ký hoặc chỉ là việc truy cập hoặc ghé thăm Nền tảng. Nếu Bạn không đồng ý hoặc không muốn tuân thủ Thỏa thuận Người dùng và Chính sách của chúng tôi (được xác định ở dưới), vui lòng không nhập thông tin theo yêu cầu trên trang đăng ký và click nút “Chấp nhận” hoặc không cố gắng truy cập, xem, thăm, tải xuống hoặc sử dụng Nền tảng (hoặc bất kỳ thành phần/phần tử nào của nó) hoặc bất kỳ thông tin hay Dịch vụ nào. Bằng việc ngụ ý hoặc rõ ràng chấp nhận những Điều khoản này, Bạn cũng đồng ý và cam kết tuân thủ các chính sách áp dụng của Công ty bao gồm Chính sách Bảo mật được công bố trên Nền tảng (“Chính sách”) được thông qua việc xuất bản trên Nền tảng đến Người dùng. Nội dung trên Nền tảng chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Nó không có ý định trở thành lời khuyên mà bạn nên tin tưởng vào. Bạn phải nhờ các chuyên gia hoặc chuyên viên tư vấn trước khi thực hiện hoặc từ chối thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên nội dung trên Nền tảng.

 

Sửa đổi

Công ty có quyền sửa đổi Nền tảng và/hoặc thay đổi Điều khoản và/hoặc Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào và giữ quyền từ chối truy cập vào bất kỳ thời điểm nào, bao gồm việc chấm dứt thành viên và xóa tài khoản, đối với bất kỳ ai mà Công ty cho rằng đã vi phạm các quy định của Thỏa thuận Người dùng. Bạn được khuyến cáo rằng bất kỳ sửa đổi nào của Thỏa thuận Người dùng được áp dụng qua việc tham khảo chỉ được thông báo trên Nền tảng thông qua các liên kết công khai có thể truy cập và Bạn đồng ý khi truy cập, duyệt hoặc sử dụng Nền tảng rằng việc công khai như vậy sẽ tức thì thành thông báo đầy đủ cho mọi mục đích liên quan với Bạn. Phiên bản/thỏa thuận đã được sửa đổi sẽ có hiệu lực từ thời điểm Công ty công bố lên Nền tảng. Công ty không chịu trách nhiệm thông báo trước cho Người dùng về bất kỳ sửa đổi nào của Thỏa thuận Người dùng, mà theo ý kiến ​​của Công ty, có tác dụng làm giảm quyền hiện có của Người dùng hoặc áp đặt các nghĩa vụ bổ sung. Bạn hiểu và chấp nhận rằng quyết định xem liệu bất kỳ sửa đổi được đề xuất nào của Thỏa thuận Người dùng có tác dụng làm giảm quyền hiện có của Người dùng hay áp đặt các nghĩa vụ bổ sung lên Người dùng sẽ do Công ty quyết định theo quyền hạn duy nhất của mình.

 

Định nghĩa

“Cộng tác viên” có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, kiểm soát, được kiểm soát bởi, hoặc thuộc quyền kiểm soát chung của Công ty. Thuật ngữ “Kiểm soát” được sử dụng trong ý nghĩa của việc sở hữu bởi một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân hành động cùng nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp, quyền điều hành hoặc gây ra sự điều chỉnh của quản lý và chính sách của một cá nhân khác, có thể thông qua hội đồng quản trị hoặc sở hữu quyền bỏ phiếu của cá nhân đó, thông qua Điều lệ hợp tác, hợp đồng hoặc các phương tiện khác. Một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân hành động cùng nhau sẽ được coi là kiểm soát một công ty nếu một cá nhân hay một nhóm các cá nhân này có thể ứng cử hay ứng cử ủy thác cho số đông các thành viên trong ban điều hành của công ty đó. Thuật ngữ “Cơ quan” có nghĩa là bất kỳ công đoàn, cơ quan quốc gia, bang, địa phương hoặc các cơ quan khác của chính phủ, pháp lý, hành pháp, tòa án, quản lý hoặc tự điều chỉnh có thẩm quyền đối với vấn đề liên quan. “Người giải quyết khiếu nại” có nghĩa là người giải quyết khiếu nại được Công ty bổ nhiệm theo Luật hiện hành từ thời điểm này sang thời điểm khác. Thuật ngữ “Thông tin” có nghĩa và sẽ bao gồm bất kỳ thông tin bảo mật hoặc thông tin cá nhân xác định được hoặc thông tin khác được cung cấp cho Công ty hoặc Người dùng khác trên Nền tảng hoặc trong quá trình đăng ký với Nền tảng này hoặc qua bất kỳ tính năng email / tin nhắn nào và sẽ bao gồm tên của bạn, giới tính, tuổi, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại (nếu có) hoặc các thông tin cá nhân khác. Thuật ngữ “Nhà cung cấp dịch vụ nội bộ” có nghĩa là các nhà cung cấp dịch vụ logistics hoặc các nhà cung cấp dịch vụ phía sau của Nền tảng được Công ty bổ nhiệm sẽ cung cấp các dịch vụ đa dạng mà Công ty có thể yêu cầu để vận hành Nền tảng, ví dụ như để hỗ trợ hoặc giao cho một hay nhiều khía cạnh của doanh nghiệp, sản phẩm và hoạt động dịch vụ được cung cấp trên Nền tảng, bao gồm công nghệ tìm kiếm, diễn đàn thảo luận, thanh toán, chương trình liên kết và thưởng điểm, thẻ tín dụng mang thương hiệu chung, dịch vụ bảo trì, quản lý cơ sở dữ liệu vv. Thuật ngữ “Pháp luật” có nghĩa là tất cả các luật ban hành, hành động của quốc hội, luật pháp, quy chế, quy tắc của chính phủ và / hoặc bất kỳ Cơ quan nào khác. Thuật ngữ “Thiệt hại” sẽ bao gồm, không giới hạn là thiệt hại gây ra, trách nhiệm pháp lý…

 

Điều kiện

Để sử dụng Nền tảng, bạn cần đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên. Nền tảng chỉ có thể được sử dụng hoặc truy cập bởi những cá nhân có thể ký hợp đồng pháp lý theo Đạo luật Hợp đồng Ấn Độ năm 1872. Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp người dùng cung cấp thông tin sai, bao gồm tuổi của người dùng và người dùng và/hoặc người giám hộ tự nhiên hoặc được bổ nhiệm sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả theo Luật hiện hành của quốc gia mà người dùng thuộc về. Công ty từ chối mọi trách nhiệm phát sinh từ việc sử dụng trái phép Nền tảng và mọi trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba phát sinh từ việc bạn sử dụng Nền tảng nếu bạn là một người vị thành niên.

 

Đăng ký

Tạo hồ sơ người dùng được yêu cầu đăng ký và tạo hồ sơ bằng cách tạo tên người dùng và mật khẩu hoặc đăng ký bằng xác minh di động và cung cấp các thông tin cần thiết về Người dùng để có quyền truy cập vào Dịch vụ liên quan. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất về việc bảo mật và giữ bí mật chi tiết đăng nhập của bạn, bao gồm tên người dùng, mật khẩu và mã người dùng (nếu có). Người dùng đồng ý và công nhận rằng Nền tảng sẽ cấp quyền truy cập cho bất kỳ ai đã có được tên người dùng, mật khẩu và mã theo cùng phương thức như nó đã cấp quyền truy cập cho bạn và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được tiến hành dưới tên người dùng, mật khẩu và bất kỳ mã nào. Người dùng chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin truy cập tài khoản của Người dùng và mật khẩu, nếu Người dùng đã đăng ký trên Nền tảng. Người dùng phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động sử dụng tài khoản và mật khẩu của Người dùng, bất kể có được ủy quyền từ Nhà cung cấp hay không. Người dùng phải ngay lập tức thông báo cho Công ty về bất kỳ việc sử dụng trái phép thực tế hoặc nghi ngờ của tài khoản hoặc mật khẩu của Người dùng. Mặc dù Công ty, các giám đốc, cổ đông, Công ty liên kết, nhân viên, đối tác hoặc đại lý (“Nhân viên”) không chịu trách nhiệm theo bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Thiệt hại nào xảy ra do vi phạm quy mô bí mật của tên người dùng, mật khẩu, mã người dùng hoặc việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ Thiệt hại nào gây ra cho Công ty hoặc các bên khác như trường hợp có thể là do việc sử dụng trái phép của tài khoản của bạn. Bạn đồng ý rằng mục đích duy nhất khi đăng ký hoặc sử dụng Nền tảng là để kỹ thuật cho việc vận hành doanh nghiệp hợp pháp trực tuyến của bạn và Bạn không được sử dụng Nền tảng bằng bất kỳ cách nào khác trừ mục đích đã đề cập ở trên và mục đích không được phép theo Luật áp dụng.

 

Thông tin người dùng

Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, đúng, cập nhật và đầy đủ khi đăng ký trên Nền tảng hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác khi được yêu cầu trên Nền tảng. Một số thông tin Bạn cung cấp trên Nền tảng trong hồ sơ cá nhân của Bạn có thể tiết lộ hoặc cho phép người khác nhận biết các khía cạnh khác nhau về cuộc sống riêng tư của Bạn, và nói chung là về Bạn. Bạn rõ ràng và tự nguyện chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận Người dùng và cung cấp toàn bộ thông tin như vậy bởi Bạn trên Nền tảng, bao gồm tất cả thông tin được coi là “cá nhân” hoặc “nhạy cảm” theo Luật hiện hành, là hoàn toàn tự nguyện từ phía Bạn. Để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Bạn sẽ được yêu cầu sử dụng các thiết bị, phần mềm và kết nối dữ liệu nhất định mà chúng tôi không cung cấp. Trong suốt thời gian sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Bạn đồng ý tải xuống và cài đặt các bản cập nhật cho Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật như vậy. Bạn chịu trách nhiệm cho toàn bộ kế hoạch dữ liệu của nhà mạng và các khoản phí và thuế khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể tính phí cho Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thuế áp dụng. Chúng tôi không hoàn lại tiền cho Dịch vụ của chúng tôi, trừ khi có yêu cầu theo Luật. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ hình thức nào đối với tính xác thực của thông tin cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm được người dùng cung cấp cho Công ty hoặc cho bất kỳ người khác hành động thay mặt Công ty. Bạn bị nghiêm cấm sai danh tính và cam kết không đại diện cho mình là Người dùng khác hoặc đăng nhập / đăng ký bằng danh tính của bất kỳ Người khác nào. Bạn có trách nhiệm duy trì và nhanh chóng cập nhật thông tin được cung cấp khi đăng ký hoặc xác minh hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác trên Nền tảng để đảm bảo rằng thông tin do Bạn cung cấp là chính xác, hiện tại, đầy đủ và không gây hiểu lầm vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không chính xác, sai lệch, gây hiểu lầm, không hiện tại hoặc không đầy đủ hoặc Công ty có căn cứ hợp lý để tin rằng thông tin đó không chính xác, sai lệch, gây hiểu lầm, không hiện tại hoặc không đầy đủ, hoặc không tuân theo Thỏa thuận người dùng, Công ty có quyền tạm ngưng vô thời hạn hoặc chấm dứt hoặc chặn quyền sử dụng hoặc truy cập vào Nền tảng của bạn theo bất kỳ hình thức nào. Nếu bất kỳ Người dùng khác hoặc Người khác hành động dựa trên thông tin không chính xác, sai lệch, không hiện tại hoặc không đầy đủ được cung cấp hoặc xác minh bởi Bạn, Công ty và Nhân viên của nó sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát, trực tiếp, gián tiếp, ngay tức thì hay từ xa, lợi ích hay khiếu nại phát sinh từ thông tin như vậy đối với Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn đồng ý và cam kết bồi thường và miễn trừ Công ty và Nhân viên của nó theo Điều khoản Cam kết trong các Điều khoản này. Sau khi bạn đã đăng ký trên Nền tảng, bạn đồng ý, cho phép và cấp quyền cho Nền tảng truy cập vào thiết bị di động của bạn để tìm kiếm và theo dõi số điện thoại di động của người dùng khác của Dịch vụ, vị trí của bạn, bộ nhớ trong hoặc lưu trữ khác trên thiết bị di động của bạn, quyền truy cập internet, kiểm soát rung, tài khoản trên thiết bị di động của bạn và các dữ liệu hoặc thông tin khác tải xuống, thêm, chỉnh sửa, lưu trữ, xử lý, sử dụng, xóa trên hoặc từ thiết bị di động của bạn.

 

Giao tiếp điện tử

Bạn đồng ý cập nhật thông tin, dữ liệu và giao tiếp liên quan đến Bạn được Công ty cung cấp trên Nền tảng. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Nền tảng hoặc cung cấp bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào bao gồm bất kỳ trao đổi thông tin nào (qua email hoặc các phương tiện khác) tới hoặc từ Công ty là thông qua hồ sơ điện tử và Bạn chấp nhận nhận được thông tin từ Công ty qua tài liệu điện tử bao gồm email và/hoặc SMS, mà sẽ được coi là đủ để thực hiện thông báo/hồ sơ điện tử. Bạn hiểu rằng Bạn có thể phải chịu/trả các khoản phí liên quan đến việc truy cập (bao gồm các khoản phí tin nhắn văn bản cho các tin nhắn từ thiết bị di động của Bạn). Các thông tin gửi đến Bạn có thể bao gồm các thông tin giới thiệu về các tính năng khác nhau của dịch vụ của chúng tôi. Công ty cũng có thể gửi cho Bạn thông tin quảng cáo trừ khi Bạn đã chọn không nhận thông tin đó. Chúng tôi có thể cần cung cấp cho Bạn một số thông tin/được thông báo, chẳng hạn như thông báo dịch vụ và các tin nhắn quản trị. Các thông tin này được coi là một phần của Dịch vụ và tài khoản của Bạn, và Bạn có thể không thể từ chối nhận chúng. Nếu Bạn đã thêm số điện thoại vào tài khoản của Bạn và sau đó thay đổi hoặc hủy kích hoạt số điện thoại đó, Bạn phải cập nhật thông tin tài khoản của mình để ngăn chúng tôi liên lạc với bất kỳ ai sở hữu số cũ của Bạn.

 

Đang viết...

Nội dung được dịch bởi chatgpt từ nguồn gốc https://mydukaan.io/terms

Đăng ký nền tảng Dukaan với giá ưu đãi

Lựa chọn gói đăng ký / Giá gốc là 2.000.000 VND
Hoạt động kinh doanh của bạn thuộc lĩnh vực nào?
100% secured payments
Home
Bag
Account